Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace ze setkání

1. 2. 2013

Hlavně pro nepřítomné členy, ale i pro všechny ostatní zájemce podávám krátkou zprávu z jednání výroční členské schůze. V onu sobotu se na jednání dostavilo 23 členů a 3 členové čestní. Na programu bylo celkem 10 bodů. Od tradičního bodu přivítání členů a čestných hostů až po koncovou diskusi a závěr. O ostatních bodech se krátce rozpovídám. Bylo konstatováno, že za loňský rok 2012 bylo členy dle evidence celkem odpracováno 1467 brigádnických hodin a to nám dost možná ještě některé unikly. Nejvíce hodin bylo odpracováno při obsluze muzea v Rokytnici, dále pak při zajišťování provozu parní lokomotivy 423.009 (celkem 8 jízd), při renovacích exponátů a při zajišťování dozoru či ostatních aktivitách souvisejících s výstavní činností. V loňském roce se totiž klub respektive jeho členové podíleli na třech výstavách (Česká Třebová, Vysoké Mýto, Polička). Hlavně v souvislosti se zajišťováním dozoru v muzeu a při výstavách byla kriticky hodnocena nezodpovědnost některých členů, kteří se v předem domluvenou dobu nedostavili. S kritikou souvisí i stav členské základny. Na vlastní žádost odchází z klubu čtyři členové, další čtyři členové byli z návrhu výboru vyloučeni pro neplnění povinností dle stanov. Třem dlouholetým členům bylo nabídnuto čestné členství. A na konec byli přijati dva noví členové. V současné době má klub 40 členů a 7 čestných členů. V letošním roce taky proběhli volby do výboru. Hlasováním byla většina stávajících členů opětovně zvolena, pouze došlo ke změně u jednoho člena. Co se týká plánů na rok 2013. Ten je hodně podobný tomu loňskému. Je totiž potřeba zajistit dozor v muzeu, ve výhledu je taky cca. 6 parních jízd, pokračovat v opravě nákladního vozu řady „Z“ a dále je potřeba obnovit nátěry na výstavním voze a doprovodném voze u páry. V půlce května  letošního roku budou probíhat oslavy 300. Kopečkové pouti a je připravována výstava ve výstavním voze na první koleji ve stanici Letohrad. Pro přehlednost byl už vloni založen odkaz „Brigády“. Je potřeba, aby členové odkaz sledovali. Budou se zde objevovat aktuální informace o termínu té či oné brigády. Zároveň, aby nemohlo docházet k výmluvám, že jsem o tom nevěděl. Je zde uveden přehled dnů a osob, které se nahlásili na dozor do muzea. Na výroční schůzi bylo totiž dohodnuto, že si každý člen odpracuje alespoň jednu služby za rok. Členové svoji účast v konkrétní den mohou přihlásit na mailu klubu tj. lzkclub@centrum.cz nebo telefonicky předsedovi popřípadě jednateli.

Abych taky nezapoměl, byl vytvořen nový upoutávkový leták. 
 
Za LŽK sepsal P. Petr
 

Náhledy fotografií ze složky Práce a brigády 2013