Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krátká zpráva ze setkání

Stejně jako loni, tak i letos podávám krátkou zprávu z jednání výroční členské schůze. V onu sobotu se na jednání dostavilo 33 řádných členů a 1 člen čestný. Na programu bylo celkem 9 bodů. Od tradičního bodu přivítání členů a čestných hostů až po koncovou diskusi a závěr. Bylo konstatováno, že za loňský rok 2013 bylo členy dle evidence celkem odpracováno 1646 brigádnických hodin. A to je klidně možné, že nám opět některé unikly. Nejvíce hodin bylo odpracováno při renovačních pracích na vozidlech v majetku klubu (vůz Z a lokomotiva T211) a ostatních návazných aktivitách. Druhá největší položka hodin byla při obsluze muzea v Rokytnici. A třetí při dozoru na výstavě při příležitosti 300. Kopečkové pouti v Letohradě. Hlavně v souvislosti se zajišťováním dozorů byla opět kriticky hodnocena nezodpovědnost některých členů. S kritikou souvisí i stav členské základny. Na vlastní žádost odchází z klubu jeden člen, další dva členové byli z návrhu výboru vyloučeni pro neplnění povinností dle stanov. Dvěma dlouholetým členům bylo nabídnuto čestné členství. A na konec byli přijati dva noví členové. V současné době má klub 37 členů a 9 čestných členů. Od 1.1.2014 nám začal platit nový Občanský zákoník a s ním se budeme obrazně řečeno taky poprat. Bude potřeba v průběhu roku sledovat informace a do příštího jednání výroční schůze připravit úpravu stanov sdružení. Co se týká plánů na rok 2014. Ten je hodně podobný tomu loňskému. Je totiž potřeba zajistit dozor a práce v muzeu, ve výhledu je taky cca. 6 parních jízd, pokračovat v opravě nákladního vozu řady „Z“ a na lokomotivě T211. Je potřeba provést druhý nátěr střechy na výstavním voze a obnovit boční nátěr. Na půlku května  letošního roku je připravována výstava při příležitosti 140. výročí železnice pod Orlickými horami a taky účast na jednodenní výstavě při příležitosti pochodu „Přes tři hrady“. Pro přehlednost se budou opět v odkazu „Brigády“ objevovat aktuální informace o termínu té či oné brigády. Zároveň, aby nemohlo docházet k výmluvám, budou informace zasílány na nahlášené maily členů. Na výroční schůzi bylo potvrzeno, že si každý člen odpracuje alespoň jednu služby v Rokytnici za rok. Členové svoji účast v konkrétní den mohou přihlásit na mailu klubu tj. lzkclub@centrum.cz nebo telefonicky předsedovi popřípadě jednateli.

PS: Málem bych zapomněl. Konečně mám k dispozici fotografie z některých akcí z loňského roku, tak budu průběžně doplňovat fotogalerii z r. 2013.
 
Za LŽK sepsal P. Petr
 

Náhledy fotografií ze složky Práce a brigády 2014