Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva ze společného setkání

9. 2. 2015

Pro nepřítomné členy a pro ostatní zájemce podávám krátkou zprávu z jednání výroční členské schůze. V onu sobotu se na jednání dostavilo 25 řádných členů a 1 člen čestný. Na programu bylo celkem 9 bodů. Od tradičního bodu přivítání členů a čestných hostů až po koncovou diskusi a závěr. Hned po úvodním slovu byla držena minuta ticha za zemřelou čestnou členku paní Slavíkovou. Bylo konstatováno, že za loňský rok 2014 bylo členy dle evidence celkem odpracováno 2097 brigádnických hodin. A to víme, že nám některé nebyly nahlášeny. Nejvíce hodin bylo odpracováno při obsluze muzea v Rokytnici. Druhá největší položka byla odpracována při stavbě ruční drezíny ( ke stavbě se připravuje zvláštní článek). A třetí při dozoru na výstavě při příležitosti 140. Let železnice v Letohradě. Bohužel, stále se najdou členové, kteří si neodpracovali svoji službu v muzeu. Mění se i stav členské základny. Na vlastní žádost odchází z klubu jeden člen a nově byli přijati čtyři členové. V současné době má klub 40 členů a 8 čestných členů. Od 1.1.2014 nám platí nový Občanský zákoník a prozatím se s ním obrazně řečeno pereme. Na úpravách stanov se stále pracuje. K jejich schválení bude pravděpodobně v druhé půlce roku 2015 svolána mimořádné jednání členské schůze. Co se týká plánů na rok 2015. Ten je hodně podobný tomu loňskému. Je totiž potřeba zajistit dozor a práce v muzeu, ve výhledu je taky několik parních jízd, pokračovat v opravě vozu „Rybák“ a na lokomotivě T211. Pro přehlednost se budou opět v odkazu „Brigády“ objevovat aktuální informace o termínu té či oné brigády. Zároveň budou informace zasílány na nahlášené maily členů. Na výroční schůzi bylo potvrzeno, že si každý člen odpracuje alespoň jednu služby v Rokytnici za rok. Členové svoji účast v konkrétní den mohou přihlásit na mailu klubu tj. lzkclub@centrum.cz nebo telefonicky předsedovi popřípadě jednateli.

 

Za LŽK sepsal P. Petr

 

 

Náhledy fotografií ze složky Práce a brigády 2015