Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva ze společného setkání

Stejně jako vloni a předchozím roce podávám krátkou zprávu z jednání valné hromady členů LŽK. V onu sobotu se na jednání dostavilo 27 řádných členů a 2 členové čestní. Na programu bylo celkem 12 bodů. Od tradičního bodu přivítání hostů, členů a čestných hostů až po koncovou diskusi a závěr. Hned po úvodním slovu bylo konstatováno, že proces přeměny dle NOZ byl úspěšný a od 1.1.2016 jsme vedený v rejstříku spolků. Nově bylo hlasováno o výši členského příspěvku. Termín pro jeho zaplacení pro stávající členy byl stanoven do 31.3.2016. Bylo konstatováno, že za loňský rok 2015 bylo členy dle evidence celkem odpracováno 2409 brigádnických hodin. A to víme, že nám některé nebyly nahlášeny. Nejvíce hodin bylo odpracováno při obsluze muzea a brigádnické činnosti v Rokytnici. Druhá největší položka byla odpracována při aktivitách související s mimořádnými jízdami Králického sněžníku. Bohužel, stále se najdou členové, kteří si neodpracovali svoji službu v muzeu. Mění se i stav členské základny. Na vlastní žádost odchází z klubu dva členové. V současné době má klub 38 členů a 8 čestných členů. Co se týká plánů na rok 2016. Ten je hodně podobný tomu loňskému. Je totiž potřeba zajistit dozor a práce v muzeu, ve výhledu je taky několik „možná“ desítek parních jízd, pokračovat v opravě na lokomotivě T211 a ostatních vozech. Pro přehlednost se budou opět v odkazu „Brigády“ objevovat aktuální informace o termínu té či oné brigády. Zároveň budou informace zasílány na nahlášené maily členů. Na valné hromadě bylo navrženo, aby si každý člen odpracoval alespoň čtyři služby v Rokytnici za rok. Tím dojde ke spravedlivému rozdělení. Členové svoji účast v konkrétní den mohou přihlásit na mailu klubu lzkclub@centrum.cz nebo telefonicky novému koordinátorovi A.F..

 

Za LŽK sepsal P. Petr

 

 

Náhledy fotografií ze složky Práce a brigády 2016